BẢNG GIÁ GIẶT RÈM

BẢNG GIÁ GIẶT RÈM CỬA
STT TÊN DỊCH VỤ Số Lượng ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ
1 Giặt rèm vải <10 KG 500,000 VNĐ
2 Giặt rèm vải 10 > 17 KG 600,000 VNĐ
3 Giặt rèm vải 17 > 40 KG 40,000 VND
4 Giặt rèm vải 40 > 100 KG 35,000 VNĐ
Call Now Button090.6800.687 Bấm Gọi