BẢNG GIÁ GIẶT NỆM

Báo giá giặt nệm tại nhà TPHCM

STT TÊN DỊCH VỤ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ ( VNĐ ) CHIẾU KHẤU (%) THÀNH TIỀN ( VNĐ )
1 Giặt nệm  ( nhỏ ) 1 300,000 0% 300,000
2 Giặt nệm  ( nhỏ ) 2 300,000 10% 540,000
3 Giặt nệm  ( nhỏ ) >2 300,000 15% 765,000
4 Giặt nệm  ( Lớn ) 1 400,000 0% 400,000
5 Giặt nệm  ( Lớn ) 2 400,000 10% 720,000
6 Giặt nệm  ( Lớn ) >2 400,000 20% 960,000

Call Now Button090.6800.687 Bấm Gọi